Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori2022-07-08T10:10:21+00:00

Često postavljena pitanja

Pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak od ličnih primanja na topli obrok2022-07-06T08:07:48+00:00

Da li se pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak od ličnih primanja ostvaruje i za topli obrok?

Odgovor: 

Pravo na umanjenje poreske osnovice Poreza na dohodak od ličnih primanja ostvaruje se za sva lična primanja na koja se plaća porez na lična primanja.

Uvećanje plate za vrijeme rada na državne praznike2022-06-29T07:49:13+00:00

Zbog velikog obima posla , preduzeće namjerava da nekoliko zaposenih odredi da rade 2. Maja (ponedjeljak), iako je riječ o neradnom danu. Prijavilo se nekoliko radnika koju svojevoljno žele raditi tog datuma. Koliko im se uvećava osnovna plata za vrijeme rada na dan državnog praznika?

Odgovor:

Osnovna plata radnika uvećava se najmanje 40% za rad na dane državnog praznika u druge dane koje se po zakonu ne radi.

Rad penzionisanih lica2022-06-29T07:47:56+00:00

Da li penzioneri mogu da rade na poslovima iz registrovane djelatnosti?

Odgovor:

Kada je u pitanju penzioner koji ima preko 65 godina života, onda to lice ne može zaključiti ugovor o radu na poslovima iz djelatnosti poslodavca. Sa njim se mogu zaključiti samo ugovori van radnog odnosa ali na poslovima koji nisu iz djelatnosti poslodavca.

Registracija zakupodavca u sistem PDV-a2022-06-29T07:47:00+00:00

Da li fizičko lice koje izdaje poslovne prostore u zakup ima obavezu da se registruje u sistem PDV-a u slučaju da kroz obavljanje pomenute djelatnosti ostvari promet veći od 50.000 KM?

Odgovor:

Svako pravno I fizičko lice, čiji oporezivi promet dobrima ili uslugama I promet dobrima oslobođenim uz krediti u prethodnoj godini prelazi ili je vjerovatno da će prećui prag od 50.000 KM dužno je da se registruje kao poreski obaveznik. To je dužno da uradi do 20. u kalendarskom mjesecu je ostvarilo ili je vjerovatno da će ostvariti navedeni promet.

Ispravka izlaznog poreza usljed raskida ugovora i povrata avansa2022-06-29T07:45:39+00:00

Poreski obaveznik primio je avans za uslugu izvođena radova na izgradnji nepokretnosti, te je kupcu izdao fakturu avans sa obračunatim PDV-om. Međutim, usljed nemogućnosti pribavljanja odobrenja za gradnju, dosšlo je do raskida ugovora, te kupac zahtijeva povrat avansa.Da li poreski obaveznik može izvšiti ispravku plaćenog izlaznog poreza koji je sadržan u vraćenom avansu?

Odgovor:

Ukoliko će poreski obaveznik, usljed raskida ugovora, izvšiti povrat avansa kupcu, za koji je izdao fakturu avans I platio PDV, tada isti može primjenom člana 55. stav (6) Zakona izvršiti ispravku iznosa PDV-a koji je sadržan u tom iznosu avansa. Ispravka iznosa izlaznog PDV-a može se izvršiti samo pod uslovom da kupac izvrši ispravku ulaznog PDV-a I da o tome pismeno obavijesti isporučioca.

Poreski tretman prometa poslovnog prostora2022-06-29T07:44:07+00:00

Poreski obaveznik je početkom 2022. Godine nabavio novosagrađeni poslovni prostor, za koji od dobavljača (investitora) primio poresku fakturu sa obračunatim PDV-om. Međutim, isti nije stavljen u upotrebu, te poreski obaveznik namjerava da predmetni poslovni prostor proda. Da li u tom slućaju promet predmetnog poslovnog prostora podliježe oporezivaju PDV-om?

Odgovor:

Budući da će poreski obaveznik prometovati poslovni prostor koji je je nabavio od odbavljača (investitora) početkom 2022. Godine, te koji nikad nije stavio u upotrebu, promet tog poslovnog prostora biće oslobođen plaćanja PDV-a, shodno članu 25. stav (1) tačka 2. Zakona. U tom slućaju, poreskom obavezniku, u smislu člana 32. stav (4) tačka 1. Zakona, ne pripada pravo na odbitak ulaznog poreza koji je iskazan na fakturu dobavljača za nabavku predmetnog poslovnog prostora. Ukoliko je preski obaveznik izvršio odbitak ulaznog poreza, ukupan odbijeni iznos mora vratiti.

Obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase2022-06-29T07:31:45+00:00

Da li je pravno lice koje pruža usluge pravnom licu koje nije ovbaveznik poreza na dodatnu vrijednost dužno takav promet registrovati preko fiskalne kase?

Odgovor:

Pravno lice koje pruža usluge drugom pravnom licu koje nije obaveznik poreza na dodatu vrijednost nije dužno za te usluge izdati fiskalni račun odnosno registrovati promet preko fiskalne kase.

Obaveza plaćanja doprinosa za vlasnike preduzetničke radnje – penzionera2022-06-29T07:26:52+00:00

Da li se plaćaju doprinosa za penzionera, vlasnika preduzetničke radnje?

Odgovor:

Vlasnik preduzetničke radnje koju je penzioner nije obaveznik doprinosa.

Osnovica doprinosa za radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme koji je bio na bolovanju2022-06-29T07:17:11+00:00

Koja je osnovica doprinosa za radnika koji je zaposlen na nepuno radno vrijeme u koju  je u mjesecu za koju se isplaćuje plata bio na bolovanju?

Odgovor:

Osnovica doprinosa za radnika koji je zaposlen na nepuno radno vrijeme I koji je u mjesecu za koji se isplaćuje plata bio na bolovanju jeste bruto primanje.

Ugovor o radu2022-07-14T13:24:26+00:00
Go to Top