• Ovlašteni procjenitelj utvrđuje knjigovodstvenu, tržišnu, nadoknadivu, sadašnju, fer, zamjensku, likvidacionu i/ili poslovnu vrijednost pravnih lica, imovine, obaveza i kapitala u skladu sa međunarodnim stavovima vrednovanja.