Društvo za računovodstvo “PRIMANOTA” d.o.o. Banja Luka postoji više od 30 godina, uspješno se bavimo pružanjem računovodstvenih, poreskih i finansijskih usluga.

Usluge pružamo:

  • preduzećima,
  • preduzetnicima,
  • udruženjima građana,
  • fizičkim licima,
  • i svim drugim pravnim i fizičkim licima kojima je potrebna usluga iz računovodstva, finansija, poreza, procjene, posredovanja u osiguranju.

U našem poslovanju smo prije svega usmjereni na kvalitet usluge i razvoj dugoročnih odnosa sa klijentima.

U stanju smo uspješno pratiti rast i razvoj poslovanja, o čemu svjedoči podatak da je veliki broj klijenata sa nama od prvog dana poslovanja, kojima pružamo usluge računovodstva te sa kojima gradimo dugoročne  istinske partnerske odnose.

Ako Vam je potreban računovođa koji zna kako da Vam smanji troškove, poveca zaradu i obezbjedi nesmetano poslovanje, kontaktirajte nas PRIMANOTA DOO. Svakodnevno pratimo propise, upoznati smo sa svim aktuelnim zakonima čime vam omogućavamo da svoj biznis konstantno unapređujete i širite.

Naše klijente obaviještavamo o zakonskim promjenama iz oblasti računovodstva, radnih odnosa, drugih zakonskih propisa.

Profesionalno se edukujemo i stručno obrazujemo u kontinuitetu, te posjedujemo licence računovođe, procjenitelja, brokera u osiguranju i računovodstvenog forezničara.