1.1. FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

  • Knjiženje u glavnu knjigu
  • Stalna I tekuća imovina, prihodi, rashodi, finansijski rezultat, bruto i analitički bilans, obračun plata, poreza i doprinosa, formiranje finansijskih izvještaja
  • Obračun amortizacije u knjigodstvene poreske svrhe

1.2. ROBNO MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

  • Ulaz, izlaz materijala, robe, gotovih proizvoda, poluproizvoda, izvještaj u utrošku sirovina, normativ, trajni nalozi

1.3. PDV EVIDENCIJA

  • KUF, KIF, PDV prijava

1.4. BLAGAJNA

  • izrada blagajničkih izvještaja, putnih naloga, naloga naplate I isplate na osnovu dostavljene dokumentacije

1.5. SAMOSTALNI PREDUZETNICI

  • kniga prihoda I rashoda, obaveza I potraživanja, osnovnih sredstava, knjiga prometa te vođenje dvojnog knjigovodstva, izrada obrazaca 1004.1005.1006. za utvrđivanje dohotka samostalne djelatnosti