Da li se pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak od ličnih primanja ostvaruje i za topli obrok?

Odgovor: 

Pravo na umanjenje poreske osnovice Poreza na dohodak od ličnih primanja ostvaruje se za sva lična primanja na koja se plaća porez na lična primanja.