Zbog velikog obima posla , preduzeće namjerava da nekoliko zaposenih odredi da rade 2. Maja (ponedjeljak), iako je riječ o neradnom danu. Prijavilo se nekoliko radnika koju svojevoljno žele raditi tog datuma. Koliko im se uvećava osnovna plata za vrijeme rada na dan državnog praznika?

Odgovor:

Osnovna plata radnika uvećava se najmanje 40% za rad na dane državnog praznika u druge dane koje se po zakonu ne radi.