U “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj: 56/22, objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak.

Zakon stupa na snagu 22. juna 2022. godine.