U “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj: 48/22, objavljen je Pravilnik o fiskalnom računu.

Pravilnik stupa na snagu 4. juna 2022. godine.