Da li fizičko lice koje izdaje poslovne prostore u zakup ima obavezu da se registruje u sistem PDV-a u slučaju da kroz obavljanje pomenute djelatnosti ostvari promet veći od 50.000 KM?

Odgovor:

Svako pravno I fizičko lice, čiji oporezivi promet dobrima ili uslugama I promet dobrima oslobođenim uz krediti u prethodnoj godini prelazi ili je vjerovatno da će prećui prag od 50.000 KM dužno je da se registruje kao poreski obaveznik. To je dužno da uradi do 20. u kalendarskom mjesecu je ostvarilo ili je vjerovatno da će ostvariti navedeni promet.