Da li se plaćaju doprinosa za penzionera, vlasnika preduzetničke radnje?

Odgovor:

Vlasnik preduzetničke radnje koju je penzioner nije obaveznik doprinosa.