Poreski obaveznik primio je avans za uslugu izvođena radova na izgradnji nepokretnosti, te je kupcu izdao fakturu avans sa obračunatim PDV-om. Međutim, usljed nemogućnosti pribavljanja odobrenja za gradnju, dosšlo je do raskida ugovora, te kupac zahtijeva povrat avansa.Da li poreski obaveznik može izvšiti ispravku plaćenog izlaznog poreza koji je sadržan u vraćenom avansu?

Odgovor:

Ukoliko će poreski obaveznik, usljed raskida ugovora, izvšiti povrat avansa kupcu, za koji je izdao fakturu avans I platio PDV, tada isti može primjenom člana 55. stav (6) Zakona izvršiti ispravku iznosa PDV-a koji je sadržan u tom iznosu avansa. Ispravka iznosa izlaznog PDV-a može se izvršiti samo pod uslovom da kupac izvrši ispravku ulaznog PDV-a I da o tome pismeno obavijesti isporučioca.